Kediri, een geboren createur, ontwikkelde zijn talenten pas later in zijn leven. Hoewel hij in de zeventiger jaren al poëzie schreef, duurde het tot deze eeuw dat hij begon met het uitbeelden van zijn levendige fantasie in keramische personages en vormen uit een virtuele en soms bizarre wereld.

De verschillende keramische objecten zijn uitingsvormen van zijn leven, liefde en dromen. Vormen en kleuren illustreren levensgebeurtenissen, hypocrisie en de zoektocht naar liefde, en sommige zijn geïnspireerd door zijn geliefde kunstenaars als Bacon, Picasso, Niki de Saint Phalle.

De ontworpen kledingstukken in klei van zijn personages zijn voorbeelden van zijn liefde voor stoffen, elegantie, ... , en van zijn gevoeligheid als een stylist, niet alleen voor kleding, maar meer als    een stijl van leven.

Als leraar en onderzoeker, gespecialiseerd in het onderwijs aan kinderen in achterstandssituaties en kinderen met een ontwikkelingsproblematiek heeft hij er altijd voor gestreden dat verschillen tussen mensen werden herkend en geaccepteerd.

        En zo met zijn kunst


Though born as a creator, Kediri has developed his talent late in life. Starting to write poetry in the early 70's, he has come lately to express his vivid  imagination through ceramic figures and forms from a virtual world, sometimes bizarre.

His ceramic pieces are taking different forms of expression so as his life, loves and dreams. Shapes and colors are used to illustrate life-accidents, hypocrisy,search of love and some are inspired from artists he likes most as Bacon, Picasso, Niki de Saint Phalle. The design of the clothes of his clay-people are to deal with his love for tissues, elegance...: sensibility of a stylist not only for clothes but more as a style of living.


 As a former teacher and researcher specialized in education of underprivileged children (either from social background or with special needs), he has always fought to prove that human differences can be recognized and accepted.   


And so with his art.